• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Vergadering 16-01-2018

Datum: 30-11-2017
Aanvang: 19:30

Overige info:

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken / mededelingen.

3. Notulen vorige vergadering.

4. Financiën.

5. Evaluatie 1e half jaar 

6. Activiteitencommissie

7. Rondvraag.

8. Sluiting.